Pirkimo sąlygos

 • Dėl koronaviruso keičiasi DPD siuntų pristatymo tvarka. Detalesnė informacija: http://www.dpd.com/lt/pradzia/koronavirusas

  1. Sąvokų apibrėžimai
  1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė „Litledas“, juridinio asmens kodas 304090304, buveinės registracijos ir korespondencijos adresas Eišiškių pl. 47-101, LT02184, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100009659818.
  1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  1.3. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.
  1.4. Elektroninė parduotuvė – Pardavėjo valdoma internetinė parduotuvė, esanti adresu www.buy-japan.eu.
  1.5. Taisyklės – šios prekių pirkimo-pardavimo Elektroninėje parduotuvėje taisyklės.
  1.6. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintų asmens duomenų apsaugą nustatančių taisyklių naudojantis Elektronine parduotuve sąvadas, viešai skelbiamas Elektroninėje parduotuvėje.
  1.7. Registracijos forma – Pirkėjo registravimosi Elektroninėje parduotuvėje būdas, Pirkėjui pateikiant Privatumo politikoje nurodytus asmens duomenis, kurių pagrindu Elektroninėje parduotuvėje sukuriama Pirkėjo paskyra.
  1.8. Pardavėjo prekių atsiėmimo vieta – Pardavėjo prekių atsiėmimo punktas, esantis adresu Eišiškių pl. 47-101, LT02184, Vilnius.

  2. Bendrosios nuostatos.
  2.1. Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pardavėjui parduodant, o Pirkėjui įsigyjant prekes Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas, pageidaujantis įsigyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir jas patvirtinti.
  2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie naują Taisyklių redakciją Pirkėjas informuojamas Elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės“. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikoma jo patvirtinta Taisyklių, galiojančių prekių užsakymo pateikimo metu, redakcija.
  2.3. Pirkti Elektroninėje parduotuvėje turi teisę tik Taisyklių 1.2. punkte nurodyti asmenys.
  2.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, užtikrina, kad, remiantis Taisyklių 1.2. punktu, jis turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje.
  2.5. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo atsiranda nuo to momento, kai Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir patvirtinęs Taisykles, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
  2.6. Kiekviena prekių pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.
  2.7. Pirkėjas, pageidaujantis įsigyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, privalo susipažinti su Privatumo politika.

  3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje Taisyklių nustatyta tvarka.
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, vadovaujantis Taisyklių 8 punkte numatyta tvarka.
  3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
  3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Registracijos formoje pateikti asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  3.6. Pirkėjas patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  3.7. Pirkėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

  4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo paskyrą.
  4.3. Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tik Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.
  4.4. Taisyklėse numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
  4.5. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, jei Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 5.5.1. ar 5.5.2. punktuose nurodytus atsiskaitymo būdus nesumoka už prekes per 5 (penkias) kalendorines dienas, skaičiuojant nuo prekių užsakymo pateikimo dienos.
  4.6. Pardavėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

  5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
  5.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali užsakyti prekes visą parą, 7 (septynias) dienas per savaitę.
  5.2. Pirkėjas gali užsakyti prekes Elektroninėje parduotuvėje šiais būdais:
  5.2.1. užpildęs Registracijos formą, t.y. užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje ir gaudamas savo paskyrą;
  5.2.2. nesiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje.
  5.3. Pirkėįas, užsakydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, turi pateikti Privatumo politikoje nurodytus asmens duomenis tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai įvykdyti Pirkėjo prekių užsakymą.
  5.4. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir Pirkėjo suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
  5.5. Pirkėjas atsiskaito už Elektroninėje parduotuvėje įsigyjamas prekes vienu iš šių būdų:
  5.5.1. atsiskaitymas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas, atliekamas Pirkėjo naudojamoje elektroninės bankininkystės sistemoje. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su viena iš žemiau nurodytų finansinių įstaigų: AB SEB bankas; AB Swedbank; AB Luminor bankas; AB Šiaulių bankas; Citadele bankas; Paysera. Pinigus Pirkėjas perveda į Elektroninės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamai finansinei įstaigai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta finansinės įstaigos elektroninės bankininkystės sistemoje.
  5.5.2. atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Elektroninės parduotuvės banko sąskaitą.
  5.5.3. atsiskaitymas grynais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo arba prekių atsiėmimo Pardavėjo prekių atsiėmimo vietoje metu.
  5.6. Pasirinkus Taisyklių 5.5.1. ir 5.5.2. punktuose nurodytus atsiskaitymo būdus, Pirkėjas įsipareigoja už užsakytas prekes sumokėti nedelsiant. Šiais atvejais tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo ar pateikimo Pardavėjo prekių atsiėmimo vietoje terminas.

  6. Prekių pristatymas.
  6.1. Užsakytos prekės Pirkėjui gali būti pateikiamos šiais būdais:
  6.1.1. Pirkėjui pasinaudojant prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslauga, kurią teikia Pardavėjas ar jo samdoma kurjerinė tarnyba;
  6.1.2. Pirkėjui atsiimant prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo vietoje.
  6.2. Prekių pristatymo kainos ir kitos su prekių pristatymu ir atsiėmimu Pardavėjo prekių atsiėmimo vietoje susijusios sąlygos nurodytos ČIA.
  6.3. Pirkėjas, prekių užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
  6.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  6.5. Pardavėjas pristato, paruošia atsiėmimui Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir naujai suderinti su juo prekių pateikimo Pirkėjui sąlygas.
  6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  6.7. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu prekių siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu prekių siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija ar yra bet kokie kiti prekių trūkumai, kuriuos galima nustatyti vizualiai apžiūrėjus prekių siuntą ir prekes.
  6.8. Pirkėjas, pristatymo metu pastebėjęs siuntos pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Pirkėjas privalo tai padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su siuntos pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente arbe atskirame akte dėl pažeidimų.
  6.9. Tuo atveju, kai Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 6.1.2. punkte nurodytą prekių pateikimo būdą, neatsiima prekių per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo informavimo apie paruoštas atsiėmimui prekes dienos, Pardavėjas turi teisę anuliuoti tokį Pirkėjo užsakymą. Tuo atveju, jei toks prekių užsakymas buvo apmokėtas iš anksto – Taisyklių 5.5.1. ar 5.5.2. punktuose numatytais būdais, Pardavėjas grąžina atgal Pirkėjui jo sumokėtas lėšas.

  7. Prekių kokybė, garantijos.
  7.1. Kiekvienos Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitomis charakteristikomis gali neatitikti realios prekių spalvos, formos ar kitų charakteristikų dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės įrangos ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nesusijusių su Pardavėju.
  7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims gali suteikti tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
  7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  7.5. Tais atvejais, kai prekėms pagal jų pobūdį yra nustatytas tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja parduoti tokias prekes Pirkėjui, atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas turėtų realią galimybę panaudoti šias prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  8. Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas
  8.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, informuodamas apie tai Pardavėją. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
  8.2. Pirkėjas turi informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas laisvos formos pranešimą. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo turi būti siunčiamas elektroniniu paštu adresu info@buy-japan.eu.
  8.3. 14 (keturiolikos) dienų terminas pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalimi.
  8.4. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“, išskyrus šiame Lietuvos Respublikos teisės akte nurodytas išimtis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, tą skirtumą turinti padengti Šalis sumoka šį kainų skirtumą kitai Šaliai.

  9. Netinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas.
  9.1. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalimi, jis savo pasirinkimu turi teisę reikalauti:
  9.1.1. kad Pardavėjas nemokamai pašalintų prekės trūkumus;
  9.1.2. kad Pardavėjas nemokamai pakeistų netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
  9.1.3. kad Pardavėjas atitinkamai sumažintų prekės kainą;
  9.1.4. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą.

  10. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka
  10.1. Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas.
  10.2. Grąžinant kokybiškas prekes, t.y. Taisyklių 8 punkte nustatytais atvejais Pirkėjui būtina laikytis šių sąlygų: grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje, prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
  10.3. Grąžinti prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Pardavėjo prekių atsiėmimo vietą, pateikdamas kurjeriui arba išsiųsdamas paštu. Grąžinant prekes naudojantis kurjerio paslaugomis ar siunčiant paštu, Pirkėjas privalo nurodyti savo ir Pardavėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu.
  10.4. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pinigai už grąžinamas prekes pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą. Atitinkamai, kai už prekes buvo atsiskaityta grynais pinigais arba banko kortele, pinigai už grąžinamas prekes pervedami tik į Pirkėjo banko sąskaitą. Ši nuostata neriboja Šalių teisės susitarti dėl kitos pinigų grąžinimo tvarkos nei numatyta šiame Taisyklių punkte.
  10.5. Visais atvejais pinigai už grąžinamas prekes Pirkėjui sumokami ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Pardavėjas gauna šias prekes ir patikrina, ar grąžinamos prekės atitinka Taisyklėse numatytus reikalavimus.

  11. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
  11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia teisingų asmens duomenų Registracijos formoje ar užsakymo pateikimo metu (kai Pirkėjas neturi paskyros Elektroninėje parduotuvėje), Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusias pasekmes ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve.
  11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, Pirvatumo politika. nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  11.5. Jei Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  11.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  12. Rinkodara ir apsikeitimas informacija.
  12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Elektroninėje parduotuvėje įvairias akcijas ir kitus rinkodaros veiksmus.
  12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ir kitų rinkodaros veiksmų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų ir kitų rinkodaros veiksmų sąlygų pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų atlikimo momento.
  12.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo Registracijos formoje ar užsakymo pateikimo metu (kai Pirkėjas neturi paskyros Elektroninėje parduotuvėje) Pirkėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  12.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui pateikia Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  12.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna Pardavėjo siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl interneto ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų veiklos sutrikimų.

  13. Baigiamosios nuostatos.
  13.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.